Khách sạn Sheraton Hà Nội bổ nhiệm Tổng Bếp trưởng người Việt đầu tiên

Cập nhật:
Lượt xem: 2309
Tổng bếp trưởng Nguyễn Công Chung trong buổi ra mắt
Khách mời giao lưu và đặt nhiều câu hỏi thú vị với Tổng bếp trưởng mới
Chụp hình chung với khách mời trong buổi ra mắt

Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn