Sơ khảo hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc năm 2013

Cập nhật:
Lượt xem: 1138
Toàn cảnh buổi sơ khảo
Ban giám khảo
Ban giám khảo
Các thí sinh trong buổi sơ khảo
Sở Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại :  (+ 844) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn