Chung khảo Hội thi hướng dân viên du lịch giỏi toàn quốc năm 2013

Cập nhật:
Lượt xem: 1613
Thí sinh trình bày bài thi
Thí sinh trình bày bài thi
Các thí sinh đạt giải
 
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn