Tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang) tại Làng VHDL các dân tộc Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 1107
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn