Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 1172
Cắt băng khai mạc Hội chợ quốc tế - VITM 2015
Sở Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại :  (+ 844) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn