Ngày 11/11/2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.    
Nhằm tạo bước đột phá cho du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ngày 26/06/2016, Thành ủy Hà nội đã ban hành nghị quyết số 06- NQ/TU về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp…
Thể hiện quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ký và ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/TU về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.
Tại buổi thảo luận dự thảo Nghị quyết về "Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo" của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra ngày 15-6, nhiều vấn đề, giải pháp về phát triển du lịch đã được đề cập đến như xây dựng cơ sở vật chất hạ…
Sáng 15-6-2016, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về "Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn