Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CV 312/SDL-QLLH 05/04/2017 Công văn số 312/SDL-QLLH v/v thông báo triển khai dịch vụ công mức độ 3
42/KH-UBND 23/02/2017 Kế hoạch 42/KH-UBND về việc phát triển Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017
06/KH-SDL 23/01/2017 Kế hoạch 06/KH-SDL v/v Hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, điểm đến và cơ quan quản lý xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh phục vụ khách du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo
240/KH-UBND 27/12/2016 Thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hà Nội ban hành vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
6540/QĐ-UBND 28/11/2016 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện chấp nhận không qua thi tuyển với trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016
6551/QĐ-UBND 28/11/2016 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện chấp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016
177/2016/TT-BTC 01/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
3313/QĐ-BVHTTDL 20/09/2016 Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014
96/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
06-NQ/TU 26/06/2016 Nghị quyết phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo
1400/QĐ-TTg 18/08/2015 Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
2752/QĐ-BVHTTDL 17/08/2015 Quyết định số 2752/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2015 ban hành Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1355/QĐ-TTg 14/08/2015 Quyết định số 1355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
39/2015/TT-BTNMT 09/07/2015 Thông tư quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh
31/2015/TT-BCA 06/07/2015 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, thẻ tạm trú, giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn