Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/2000/ND-CP 24/08/2000 Nghị định 39/2000/ND-CP ngày 24/8/2000 về cơ sở lưu trú
88/2000/TT-BTC 17/08/2000 Thông tư 88/2000/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phần II thông tư số 04/2000/TT/BTC ngày 10/01/2000
64/2000/TT-BTC 03/07/2000 Thông tư 64/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
03/2000/TTLT-TCHQ-BNG 06/06/2000 Thông tư 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG Hướng dẫn thi hành điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
24/2000/PL-UBTVQH10 28/04/2000 Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
05/2000/NĐ-CP 03/03/2000 Nghị định 05/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
04/2000/TT-BTC 10/01/2000 Thông tư 04/2000/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành
31/1999/TTLT-BTM-TCDL 01/10/1999 Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT-BTM-TCDL hướng dẫn Nghị định 48/1999/NĐ-CP về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài do Bộ Thương mại - Tổng cục Du lịch ban hành
10/1999/TT-BCA 28/09/1999 Thông tư 10/1999/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào do Bộ Công an ban hành
07/1998/TT-TCHQ 28/09/1999 Thông tư 07/1998/TT-TCHQ hướng dẫn Nghị định 17/CP-1995 và Nghị định 79/1998/NĐ-CP về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
48/1999/NĐ-CP 08/07/1999 Nghị định 48/1999/NĐ-CP quy định Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài
78/1999/TT/BTC 22/06/1999 Thông tư 78/1999/TT/BTC hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
01/1999/TT-TCDL 02/06/1999 Thông tư 01/1999/TT-TCDL về một số biện pháp khuyến khích Đầu tư trực tiếp nước ngoài
11/1999/PL-UBTVQH10 08/02/1999 Pháp lệnh Du lịch
79/1998/NĐ-CP 29/09/1998 Nghị định 79/1998/NĐ-CP sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 17/CP năm 1995
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn