Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/CT-TTg 02/07/2015 Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch
46/NQ-CP 18/06/2015 Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 18/6/2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a
22/2015/TT-BLĐTBXH 18/06/2015 Thông tư số 22/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
57/2015/NĐ-CP 16/06/2015 Nghị định số 57/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
39/NQ-CP 01/06/2015 Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/6/2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút
727/QĐ-TTg 26/05/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường số 727/QĐ-TTg
19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 25/05/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
16/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định 16/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
525/QĐ-BVHTTDL 14/02/2015 Quyết định số 525/QĐ-BVHTTDL ngày 14/2/2015 Ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2014
21/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/2/2015: Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
229/CĐ-TTg 12/02/2015 Công điện về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
210/QĐ-TTg 08/02/2015 Phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
41-CT/TW 05/02/2015 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
194/QĐ-BVHTTDL 23/01/2015 Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án ''Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long''
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn