Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/KH-SDL 23/01/2017 Kế hoạch 06/KH-SDL v/v Hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, điểm đến và cơ quan quản lý xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh phục vụ khách du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo
46/NQ-CP 18/06/2015 Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 18/6/2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a
39/NQ-CP 01/06/2015 Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/6/2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút
525/QĐ-BVHTTDL 14/02/2015 Quyết định số 525/QĐ-BVHTTDL ngày 14/2/2015 Ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2014
194/QĐ-BVHTTDL 23/01/2015 Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án ''Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long''
203/VPCP-KGVX 10/01/2015 Công văn số 203/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ V/v Thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch nước ngoài
26/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép
3770/QĐ-BKHCN 31/12/2014 Quyết định số 3770/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2014 Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7798:2014 Căn hộ du lịch - xếp hạng
TCVN 7798:2014 31/12/2014 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7798:2014 Căn hộ du lịch - xếp hạng
2383/QĐ-TTg 29/12/2014 Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4778/VBHN-BVHTTDL 29/12/2014 Văn bản hợp nhất số 4778/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
2351/QĐ-TTg 24/12/2014 Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2350/QĐ-TTg 24/12/2014 Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030
92/NQ-CP 08/12/2014 Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới
34/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Thông tư số 34/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn