Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/2015/TT-BTNMT 09/07/2015 Thông tư quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh
727/QĐ-TTg 26/05/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường số 727/QĐ-TTg
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
16/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định 16/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
21/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/2/2015: Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
229/CĐ-TTg 12/02/2015 Công điện về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
210/QĐ-TTg 08/02/2015 Phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
41-CT/TW 05/02/2015 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
27/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
25/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 Thông tư số 25/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL
4780/VBHN-BVHTTDL 29/12/2014 Văn bản hợp nhất số 4780/VBHN-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
4349/QĐ-BVHTTDL 29/12/2014 Quyết định số 4349/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
10/2014/UBTVQH13 23/12/2014 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13 do Quốc hội ban hành ngày 23/12/2014
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn