Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
34/CT-TTg 11/12/2014 Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.
19/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL
17/2014/TT-BVHTTDL 04/12/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 4 tháng 12 năm 2014 Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/11/2014 về Chính sách tinh giản biên chế
3728/QĐ-BVHTTDL 06/11/2014 Quyết định số 3728/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020
3173/QĐ-BVHTTDL 30/09/2014 Quyết định số 3173/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 của Bộ VHTTDL
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT HẢI QUAN
2151/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về phê duyệt chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2013 - 2020
5139/QĐ-BVHTTDL 28/12/2012 Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11/2012/QH13 20/06/2012 Luật số 11/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012: LUẬT GIÁ
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2012: Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
81/2008/QĐ-BVHTTDL 15/09/2008 Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3759/QĐ-BVHTTDL 03/09/2008 Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ
61/2008/QĐ-BVHTTDL 31/07/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn