Tên văn bản: Văn bản hợp nhất số 4778/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 29/12/2014
Lĩnh vực ban hành: Khách sạn
Ngày có hiệu lực: 29/12/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 4778/VBHN-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: TTHDND92-1.pdf
   
 
 
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn