Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 05/02/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 05/02/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 41-CT/TW
Người ký: Lê Hồng Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: CHITHI41.pdf
   
 
 
Tin khác
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn