Tên văn bản: Phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 08/02/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 08/02/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 210/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyetdinh210.pdf
   
 
 
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn