Tên văn bản: Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 21/01/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 15/03/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 08/2015/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 08-ndsigned.pdf
   
 
 
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn