Tên thủ tục Thủ tục cấp lại thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế
Lĩnh vực Lữ hành
Cơ quan thực hiện Sở VHTTDL
Trình tự thực hiện

- Công dân đề nghị cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội..

 - Sở Du lịch Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Du lịch Hà Nội, 3B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (theo mẫu);

- 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm (chụp trong Thời gian không quá 03 tháng tính đến Thời điểm nộp hồ sơ).

- Thẻ bị hỏng hoặc giấy xác nhận bị mất thẻ (xác nhận của cơ quan công an, hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú, hoặc cơ quan nơi công tác).

 Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì các tài liệu gửi kèm hồ sơ phải được công chứng/chứng thực.

Trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài thì cả hai bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều phải được công chứng/chứng thực.

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Lữ hành - Sở Du lịch Hà Nội.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thẻ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

 - Thẻ bị mất hoặc bị hư hỏng

Lệ phí(Nếu có)

650.000 đồng/thẻ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch; Mẫu số 31(kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Xem chi tiết mẫu 31

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du lịch số: 44/2005/QH11 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên, có hiệu lực từ ngày 27/05/2010;

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2010;

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày  04/01/2012 của Chính phủ quy định về  sửa đổi bổ sung,thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2012;

Sở Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn