Tên thủ tục Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Lĩnh vực Quản lý chung ngành du lịch
Cơ quan thực hiện Sở VHTTDL
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ mua sắm chuẩn bị hồ sơ cấp biển hiệu, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Sở Du lịch tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ mua sắm theo hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Du lịch Hà Nội, Số 3B Phố Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp biển hiệu (theo mẫu)

- Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

Không có.

Lệ phí(Nếu có)

1.000.000 đồng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu

Xem chi tiết mẫu đơn

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

- Thông tư số 178/2010/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Sở Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn