Giới thiệu Sở Du lịch Hà Nội

Cập nhật:
Lượt xem: 9319
   
Sở Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: 3B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437339898
Email: sodulich@hanoi.gov.vn

 

Sở Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại :  (+ 844) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn