Sở Du lịch Hà Nội triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3

Cập nhật:
Lượt xem: 265
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã hoàn thành xây dựng, Sở Du lịch Hà Nội đang triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với 6 thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Trang web http://egov.hanoi.gov.vn giúp công dân thực hiện

dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội

Thời gian chính thức vận hành từ ngày 19/01/2017, cụ thể như sau:

1. Đăng ký cấp thẻ hướng dân viên du lịch nội địa

2. Đăng ký cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

3. Đăng ký đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

4. Đăng ký đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

5. Đăng ký cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

6. Đăng ký cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

6 thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Các công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực du lịch tại địa chỉ website: egov.hanoi.gov.vn

Quy trình sử dụng dịch vụ và nội dung công văn số 312/SDL-QLLH v/v thống báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được đính kèm file /dmdocuments/vanban/QA/cv-312-2017signed.pdf

Trân trọng./.

Nguồn: SDLHN
Ý kiến bạn đọc
Họ tên (*)
Nội dung (*)
(*)Trường bắt buộc nhập
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn