Rõ trách nhiệm trong bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 97
Vấn đề bảo đảm an toàn cho khách du lịch cần phân loại trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân cụ thể. Cơ quan nhà nước, Sở Du lịch và các ngành chức năng có nhiệm vụ, hướng dẫn các nội dung bảo đảm kiểm tra điều kiện an toàn, còn trách nhiệm thực thi thuộc về các điểm cung cấp dịch vụ...

Phó Chủ tịch Thành phố Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị.

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý tại Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Du lịch do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 14 và Đoàn đại biểu quốc hội TP. Hà Nội tổ chức chiều 13/4.

Luật Du lịch được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của đất nước và của ngành Du lịch, những phạm vi, điều khoản của Luật Du lịch hiện đã không còn phù hợp. Đặc biệt, tại Nghị quyết 08 do Bộ Chính trị ban hành đã xác định rõ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước. Chủ trương này đòi hỏi ngành Du lịch trong thời gian tới phải có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô cũng như chất lượng.

Để thực hiện điều này cần phải có hành lang pháp lý thông thoáng nhằm tạo ra bước đột phá cho môi trường kinh doanh du lịch phát triển thuận lợi. Vì vậy việc xây dựng và ban hành Luật Du lịch sửa đổi thời điểm này là vô cùng quan trọng.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, Dự thảo đã phù hợp và cụ thể hóa các quy định về quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân... quy định tại Hiến pháp năm 2013; đã đồng bộ, tương thích với các bộ luật, luật mới được ban hành từ năm 2006 đến nay, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Đồng thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trong Dự thảo, nhiều thủ tục hành chính được loại bỏ và đơn giản hóa hoặc quy định chi tiết hơn tạo điều kiện cho việc thực hiện rõ ràng, hiệu quả.

Góp ý cụ thể vào Dự thảo, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho rằng, nên đưa khách du lịch làm chủ thể trong các quy định từ Khoản 1 đến Khoản 3: Khách du lịch được cơ quan nhà nước có trách nhiệm thông tin, áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng và tài sản của du khách; có biện pháp cứu hộ, cứu nạn kịp thời để hạn chế đến thức thấp nhất thiệt hại. Khách du lịch được tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch tiếp nhận kiến nghị kịp thời.

Về vấn đề bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, cần phân loại trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân cụ thể. Cơ quan nhà nước như các quận, huyện, Sở Du lịch và các ngành chức năng có nhiệm vụ, hướng dẫn các nội dung bảo đảm kiểm tra điều kiện an toàn cho du khách, còn trách nhiệm thực thi thuộc về các điểm cung cấp dịch vụ cũng như các điểm du lịch...

Đặc biệt chính sách phát triển du lịch trong Điều 5 của Dự thảo cần đưa vào vấn đề đầu tư kinh phí cho kết cấu hạ tầng. Trong đó chia làm 2 loại: Ngoài hàng rào các khu, điểm du lịch có tính chất kết nối nhà nước cần đầu tư, còn trong các khu điểm, du lịch nhà nước cần có sự hỗ trợ. Điều này mới thể hiện sự ưu tiên về phát triển du lịch.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng góp ý vào Điều 57 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch, cần bổ sung một số khoản quy định như kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện trong cơ sở lưu trú du lịch, trong đó quy định cụ thể cơ sở lưu trú du lịch khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, kinh doanh rượu, sản phẩm thuốc lá, ngoại hối... mà không có giấy phép kinh doanh thì phải thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi hoạt động.

Hay Điều 71 về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, thì ngoài Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định nên có thêm thành viên của hiệp hội du lịch sở tại. Bởi các thành viên của hiệp hội chính là các doanh nghiệp cùng kinh doanh loại hình du lịch nên họ sẽ có những nhìn nhận và đánh giá phù hợp, góp phần xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch xác đáng hơn. Thời gian thẩm định cơ sở lưu trú cần được thực hiện 2 năm một lần để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

 

Nguồn: thanglong.chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc
Họ tên (*)
Nội dung (*)
(*)Trường bắt buộc nhập
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn