Hà Nội xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật

Cập nhật:
Lượt xem: 49
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6409/QĐ-UBND phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, xây dựng 1 trang web về du lịch tiếp cận cho người khuyết tật và trang mạng xã hội cung cấp thông tin về tình hình du lịch tiếp cận trên địa bàn TP Hà Nội; nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật trong cộng đồng và thúc đẩy vấn đề tiếp cận trong du lịch cho người khuyết tật.

Nội dung chính của dự án là xây dựng trang web về du lịch tiếp cận (giới thiệu các điểm du lịch và mức độ tiếp cận của các công trình với người khuyết tật) và giới thiệu trang web tới công chúng; tổ chức 1 chương trình tập huấn về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định của Bộ Xây dựng.

Khảo sát và đánh giá tình hình tiếp cận tại các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi,... cho khách du lịch trên địa bàn thành phố; khuyến nghị các đơn vị liên quan (chủ nhà hàng, khách sạn, Ban quản lý các điểm đến,...) cải tạo công trình để tăng khả năng tiếp cận cho khách du lịch; đề xuất hợp tác với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch để thúc đẩy cải tạo các công trình tiếp cận với mọi khách du lịch.

Kinh phí dự án: 10.734 Euro, trong đó 9.702 Euro do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ; 1.032 Euro do Hội Người khuyết tật đóng góp (dưới hình thức phòng làm việc, phòng họp, văn phòng phẩm,...)

Hội Người khuyết tật TP Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP Hà Nội về nội dung tại Tờ trình số 05/TTr-HNKT ngày 23-8-2017 của Hội Người khuyết tật TP Hà Nội xin tiếp nhận dự án “Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật” do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ; thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và thành phố về quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. 

Vũ Hoa

Nguồn: HNMO
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn