Thông báo v/v chuyển địa điểm làm việc của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Cập nhật:
Lượt xem: 220
Sở Du lịch thành phố Hà Nội hiện nay đã chuyển địa điểm từ trụ sở số 3B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội về trụ sở mới tại Tầng 10, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội kể từ ngày 04/12/2017.

Tòa nhà Harpro - 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thực hiện Công văn số 2958/UBND-KT ngày 20/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án thuê nhà làm trụ sở làm việc của Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

Sở Du lịch thành phố Hà Nội hiện nay đã chuyển địa điểm từ trụ sở số 3B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội về trụ sở mới tại Tầng 10, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội kể từ ngày 04/12/2017.

Để đảm bảo công tác thông tin liên lạc không bị gián đoạn, Sở Du lịch trân trọng thông báo tới các cơ quan, các Sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân và đối tác liên quan địa chỉ giao dịch văn thư, thư tín và liên hệ công tác như sau:

Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.37339898

Email: vanthu_sodl@hanoi.gov.vn

Sở Du lịch thành phố Hà Nội trân trọng thông báo./.

Thông báo 34/TB-SDL ngày 06/12/2017 đính kèm TB34-SDL-2017.pdf

Nguồn: sodulich.hanoi.gov.vn
Sở Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn