Hà Nội sẽ có Quỹ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 250
UBND TP Hà Nội đã đồng ý chủ trương thành lập Quỹ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 6510/UBND-KT về việc xây dựng Đề án Quỹ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội.

Du khách quốc tế khám phá Hà Nội.

Trước đó, Sở Tài chính có văn bản số 5336/STC-HCSN, ngày 30/8/2016, gửi UBND Thành phố về việc xây dựng Đề án thành lập Quỹ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND Thành phố đồng ý về chủ trương đề xuất của Sở Tài chính, giao nhiệm vụ các đơn vị như sau:Du khách quốc tế khám phá Hà Nội.

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Công thương (cơ quan chủ trì Quỹ Xúc tiến thương mại) và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, trình UBND Thành phố phê duyệt mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Quỹ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tăng cường xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP, báo cáo UBND TP theo quy định.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện giải thể Quỹ Xúc tiến Thương mại theo trình tự, thủ tục quy định của Trung ương và TP; Sở Tài chính thẩm định hồ sơ quyết toán thu - chi, hướng dẫn Sở Công thương nộp toàn bộ sổ kinh phí ngân sách TP đã cấp còn dư tại Quỹ Xúc tiến Thương mại đến nay đã hết nhiệm vụ chi về ngân sách TP; Tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định.

Nguồn: kinhtedothi.vn
Ý kiến bạn đọc
Họ tên (*)
Nội dung (*)
(*)Trường bắt buộc nhập
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn