Trang chủ >Từ khóa
Hoạt động du lịch nói riêng và các hoạt động phát triển khác nói chung ở Việt Nam cần chú ý giảm thiểu tác động lên đa dạng sinh học. Đây là nội dung được bàn thảo tại cuộc tọa đàm “Khu bảo tồn thiên nhiên trước làn sóng phát triển du lịch ở Việt Nam” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 4-10.
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn