Video quảng bá du lịch Hà Nội của CNN: Chương trình đặc biệt 30 phút - Phần 1

Cập nhật:
Lượt xem: 74

Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn